APA kerfið í heimildaskráningu

APA heimildaskrá

Heimildaskráning samkvæmt APA kerfi fylgir reglum sem fara eftir því hvers eðlis heimildin er, s.s. ritstýrð bók, viðtal eða tímaritsgrein. Að neðan má finna leiðbeiningar og dæmi um uppsetningu á tilvitnunum í texta og skráningu í heimildaskrá eftir því hvers eðlis heimild er. Leiðbeiningarnar byggja á 6. útgáfu Publication Manual of the American Psychological Association frá 2010 og 6. útg. APA Style Guide to Electronic References frá 2012. Fyrir aðlögun að íslensku og staðfæringu var stuðst við APA leiðbeiningar HR um tilvísanir og heimildaskráningu frá 2016.

Heimildaskráning skv. APA staðli

Bók eftir einn íslenskan höfund

Bók eftir einn erlendan höfund

Bók, bæklingur eða skýrsla án höfundar

Bók eftir tvo höfunda

Bók eftir þrjá til fimm höfunda

Bók eftir sex eða fleiri höfunda

Þýdd bók

Ritstýrð bók

Kafli í ritstýrðri bók

Fræðitímarit

Fræðitímaritsgrein eftir einn höfund

Fræðitímaritsgrein eftir tvo höfunda

Fræðitímaritsgrein eftir þrjá til fimm höfunda

Fræðitímaritsgrein eftir sex eða fleiri höfunda

Heimildir (fyrir þessa síðu)

Yfirlestur á heimildaskrám og ritgerðum

 

Bók eftir einn íslenskan höfund

Heimildaskrá

Fornafn Eftirnafn. (Ártal). Titill: Undirtitill (útgáfa).

         Útgáfustaður: Útgefandi.

 

Dæmi:

Halldór Laxness. (1934). Sjálfstætt fólk: hetjusaga.

         Reykjavík: E.P. Briem.

 

Tilvísun í texta

Óbein: …(Fornafn Eftirnafn, Ártal)…

 

eða:

 

…Fornafn Eftirnafn (Ártal)…

 

Bein: …(Fornafn Eftirnafn, Ártal, bls. xx)…

 

eða:

 

…Fornafn Eftirnafn (Ártal, bls. xx)…

 

Bók eftir einn erlendan höfund

Heimildaskrá

Eftirnafn, F.F. (Ártal). Titill: Undirtitill (útgáfa).

        Útgáfustaður: Útgefandi.

 

Dæmi:

Hosseini, K. (2003). The kite runner.

        New York: Riverhead Books.

 

Tilvísun í texta

Óbein: …(Eftirnafn, Ártal)…

 

eða:

 

…Eftirnafn (Ártal)…

 

Bein: …(Eftirnafn, Ártal, bls. xx)…

 

eða:

 

…Eftirnafn (Ártal, bls. xx)…

 

Bók, bæklingur eða skýrsla án höfundar

Heimildaskrá

Titill: Undirtitill (Útgáfa) (Ártal). Útgáfustaður: Útgefandi.

Dæmi:

Medicine in old age (2) (1985). London:

         British Medical Association.

 

Tilvísun í texta

Dæmi:

…(Medicine in old age, 1985)…

Bók eftir tvo höfunda

Heimildaskrá

Eftirnafn, F.F. 1 og Eftirnafn, F.F. 2.  (Ártal). Titill: Undirtitill (útgáfa).

          Útgáfustaður: Útgefandi.

 

eða úr íslensku verki:

 

Fornafn Eftirnafn 1 og Fornafn Eftirnafn 2. (Ártal). Titill: Undirtitill (útgáfa).

         Útgáfustaður: Útgefandi.

 

Dæmi:

McQueen, R.A. og Knussen, C. (2006). An introduction to research methods and statistics in psychology.

         Harlow: Pearson Prentice Hall.

 

Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal. (1998). Handbók um ritun og frágang (5. útg.).

         Reykjavík: Iðunn.

Tilvísun í texta

Dæmi:

Óbein:

McQueen og Knussen (2006) komust að þeirri niðurstöðu að…

 

Samkvæmt Ingibjörgu Axelsdóttur og Þórunni Blöndal (1998) eru…

 

Bein:

…(McQueen og Knussen, 2006, bls. 59)…

 

Bók eftir þrjá til fimm höfunda

Heimildaskrá

Eftirnafn, F.F. 1, Eftirnafn, F.F. 2. og Eftirnafn, F.F. 3.  (Ártal). Titill: Undirtitill (útgáfa).

         Útgáfustaður: Útgefandi.

 

eða úr íslensku verki:

 

Fornafn Eftirnafn 1, Fornafn Eftirnafn 2 og Fornafn Eftirnafn 3. (Ártal). Titill: Undirtitill (útgáfa).

         Útgáfustaður: Útgefandi.

 

Dæmi:

Greig, A., Taylor, J. og MacKay, T. (2013). Doing research with children: A practical guide.

         London: Sage.

Björn Bergsson, Nína Rós Ísberg og Stefán Karlsson. (2015). Kemur félagsfræðin mér við?

         Reykjavík: Iðnú.

 

Tilvísun í texta

Dæmi:

Fyrsta tilvísun:

…(Greig, Taylor og MacKay, 2013)…

 

Seinni vísanir í sama verk:

…(Greig o.fl., 2013)…

Bók eftir sex eða fleiri höfunda

Heimildaskrá

Eftirnafn, F.F. 1, Eftirnafn, F.F. 2., Eftirnafn, F.F. 3., Eftirnafn, F.F. 4., Eftirnafn, F.F. 5. og Eftirnafn, F.F. 6.  (Ártal). Titill:

Undirtitill (útgáfa).

         Útgáfustaður: Útgefandi.

eða úr íslensku verki:

Fornafn Eftirnafn 1, Fornafn Eftirnafn 2, Fornafn Eftirnafn 3, Fornafn Eftirnafn 4, Fornafn Eftirnafn 5 og Fornafn

Eftirnafn 6. (Ártal). Titill: Undirtitill (útgáfa).

         Útgáfustaður: Útgefandi.

Dæmi:

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D. og Lengua, L. (2000). Neuroscience.

          Philadelphia, PA: Saunders.

Bók með sex eða sjö höfundum þarf að skrá með öllum höfundanöfnum í heimildaskrá, líkt og í dæminu að ofan, en ef átta eða fleiri höfundar skrifuðu bókina þarf að telja upp fyrstu sex höfundana í heimildaskrá og síðan þrjá punkta áður en síðasti höfundur er nefndur, sjá dæmi:

Jón Guðmundsson, Sigurbjörn Hannesson, Margrét Steinsdóttir, Jónína Oddsdóttir, Sigríður Jónsdóttir, Pétur

Þórðarson, ... Árni Arnarson. (1999). Sögur og sagnir úr sýslunni okkar.

         Bjólfseyri: Steinsútgáfan.

 

Tilvísun í texta

Dæmi:

…Rannsóknin (Wolchik o.fl., 2000) vísar því á bug…

 

Nóg er að vísa til fyrsta höfundar í tilvísun inni í texta auk o.fl., hvort sem um ræðir fyrstu tilvísun eða síðari tilvísanir.

Þýdd bók

Heimildaskrá

Bailey, F., Allaway, Z. (2019). Hagnýta pottaplöntubókin (Magnea J. Matthíasdóttir þýddi).

                Reykjavík: Forlagið. (Upphaflega gefið út 2018).

Tilvísun í texta

Dæmi:

Plantan er fíngerð og þarf litla vökvun en mikið sólarljós (Bailey og Allaway, 2018/2019)...

Ritstýrð bók

Heimildaskrá

Mengel, A. og Lindermayr, C. (ritstj.)  (2018). Nitric Oxide: Methods and Protocols.

         New York: Springer.

eða úr íslensku verki:

Páll M. Jónasson og Páll Hersteinsson (ritstj.). (2002). Þingvallavatn: Undraheimur í mótun.

         Reykjavík: Mál og menning.

 

Tilvísun í texta

...(Lindemayr og Mengel, 2018)...

Kafli í ritstýrðri bók

Skrá skal höfund eða höfunda kaflans sem höfunda, bæði í tilvísunum í texta og í heimildaskrá.

Heimildaskrá

Höfundur/Höfundar kafla. (Ártal). Titill kafla. Í nafn ritstjóra (ritstj.), Titill Bókar (blaðsíður kaflans).

         Útgáfustaður: Útgefandi.

 

Dæmi:

Hangeland, H. og Mattson, I. (1997). The Swedish Riksdag and the EU: Influence and Openness. Í Matti Wiberg

(ritstj.), Trying to Make Democracy Work: The Nordic Parliaments and the European Union (bls. 70-107). 

         Stokkhólmur: Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Tilvísun í texta

Dæmi:

…(Hangeland og Mattson, 1997)…

Fræðitímarit

Heimildaskrá

Höfundarnafn/Höfundanöfn.  (Ártal). Titill greinar. Titill tímarits, árgangur(tölublað),

          blaðsíðutal.

 

Heimildaskráning fræðitímarits inniheldur nafn höfundar, ártal, titil greinar, titil tímarits (skáletraðan), árgang og tölublað (árgangsnúmer skáletrað) og blaðsíðubil greinarinnar.

Fræðitímaritsgrein eftir einn höfund

Heimildaskrá

Eftirnafn, F.F. 1.  (Ártal). Titill greinar. Titill tímarits, árgangur(tölublað),

         blaðsíðutal.

eða úr íslensku verki:

Fornafn Eftirnafn 1. (Ártal). Titill greinar. Titill tímarits, árgangur(tölublað),

         blaðsíðutal.

Dæmi:

Roniger, L.  (2004). Political Clientelism, Democracy, and Market Economy. Comparative Politics, 36(3),

         353-375.

Svanur Kristjánsson. (2007). Ísland á leið til lýðræðis: Er Júdas jafningi Jesú?: Hugmyndir þriggja fræðimanna um

þjóðræði og valddreifingu gegn þingstjórn. Saga, 45(2),

         93-128.

 

Tilvísun í texta

Dæmi:

…(Svanur Kristjánsson, 2007)…

Fræðitímaritsgrein eftir tvo höfunda

Heimildaskrá

Eftirnafn, F.F. 1 og Eftirnafn, F.F. 2. (Ártal). Titill greinar. Titill tímarits, árgangur(tölublað),

         blaðsíðutal.

Dæmi:

Harris, M. og Rajiv, A. (1988). Corporate governance: Voting rights and majority rules. Journal of Financial

Economics, 20,

         203-235.

Tilvísun í texta

Dæmi:

…(Harris og Rajiv, 1988)…

Fræðitímaritsgrein eftir þrjá til fimm höfunda

Heimildaskrá

Dæmi:

Francis, J, Schipper, K. og Vincent, L. (2005). Earnings and dividend informativeness when cash flow rights are

separated from voting rights. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 329-360.

 

Tilvísun í texta

Dæmi:

Fyrsta tilvísun:

…(Francis, Schipper og Vincent, 2005)…

 

Seinni vísanir í sama verk:

…(Francis o.fl., 2005)…

Fræðitímaritsgrein eftir sex eða fleiri höfunda

Heimildaskrá

Dæmi:

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site

usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

 

Ef sex eða sjö höfundar standa að grein skal telja alla upp í heimildaskrá. Ef átta eða fleiri höfundar hafa skrifað grein skal telja upp fyrstu sex höfundana í heimildaskrá og þrjá punkta á eftir áður en síðasti höfundur er nefndur eins og í dæminu að ofan.

Tilvísun í texta

Dæmi:

…(Miller o.fl., 2009)…

Heimildir (fyrir þessa síðu)

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. útg.).

Washington, DC: Höfundur.

American Psychological Association. (2019). APA style blog [bloggsíða]. Sótt 10. mars 2019 á

http://blog.apastyle.org/apastyle/

American Psychological Association. (2012). APA style guide to electronic references. Washington, DC: Höfundur.

 

APA leiðbeiningar HR um tilvísanir og heimildaskráningu (2016). Reykjavík: Háskólinn í Reykjavík. Sótt 10. mars 2019

á https://www.ru.is/media/skjol---bokasafn/APA-leidbeiningar-HR.pdf

Friðrik H. Jónsson og Sigurður H. Grétarsson. (2018). Gagnfræðakver handa háskólanemum (5. útg.). Reykjavík:

Háskólaútgáfan.

Yfirlestur á heimildaskrám og ritgerðum

Leiðbeinandi verð fyrir yfirlestur á heimildaskrám og ritgerðum má sjá í verðskrá:

​Lágmarksverð fyrir yfirlestur er 10 þúsund krónur. Að öðru leyti gildir verðskráin hér að ofan.

Munurinn á þyngd texta fer eftir hve mikið þarf að leiðrétta. Vinsamlega sendið mér sýnishorn af textanum svo ég geti metið það.

Farið er með öll gögn sem trúnaðarmál.

Ég tek einnig að mér þýðingar.

Úr umsögnum viðskiptavina:

"Hann fór vel yfir stafsetningu og öll tímamörk stóðust."

"Guðmundur fær mín bestu meðmæli og myndi ég hiklaust leita til hans aftur."

"Get ekki annað sagt en frábær þjónusta! Vinnur hratt og ofboðslega vel."

Sjá nánar hér.

20210101_Yfirlestur og heimildaskrá APA
APA kerfið, heimildaskrá

Vantar þig yfirlestur á heimildaskrá eða ritgerð í heild sinni? Hafðu samband og fáðu tilboð í verkið!